กินวิตามินซีมากทำให้ร่างกายขาดสารอะไรหรือไม่

วิตามินซีเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า มันอาจจะไม่รักษาโรคไข้หวัด (แม้ว่าหลักฐานเชื่อว่าวิตามินซีสามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้น)

ประโยชน์ของวิตามินซี ได้แก่ การป้องกันการขาดระบบภูมิคุ้มกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด ปัญหาสุขภาพก่อนคลอด โรคตา และแม้กระทั่งผิวย่น

ร่างกายต้องการวิตามินซีเพียง 60 mg ต่อวันเท่านั้น

คำถามคือ กินวิตามินซีทำให้ร่างกายขาดอะไรหรือไม่?

คำตอบคือ การวิตามินซีมากเกินไปไม่ได้เป็นการดึงหรือทำให้วิตามินและแร่ธาตุอื่นๆในร่างกายลดน้อยลง

ความเป็นจริงแล้ว ร่างกายมีความสามารถในการรับวิตามินในขีดจำกัด คือร่างกายไม่ได้ดูดซึมวิตามินซีเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการ ดังนั้น การกินวิตามินซีมากเกินไปจึงไม่กระทบต่อระดับสารอาหารอื่น ๆ ในร่างกาย

ในกรณีส่วนใหญ่ วิตามินซีส่วนเกินของร่างกาย จะถูกขับออกมาในปัสสาวะของคุณโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ที่เห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตาม การบริโภควิตามินซีมากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถทำให้เกิดการปวดท้อง ตะคริว และท้องเสียได้ในบางคน